معنی مستطر در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه مستطر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مستطر. [م ُ ت َ طِ](ع ص) نعت فاعلی از استطار. نویسنده. کاتب.(اقرب الموارد). رجوع به استطار شود., مستطر. [م ُ ت َ طَ](ع ص) نعت مفعولی از استطار. مکتوب. نوشته شده.(اقرب الموارد): و کل صغیرو کبیر مستطر.(قرآن 53/54). رجوع به استطار شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 21 روز قبل
  0

  کلمه خوب در این جمله مصتطر است

  برای پاسخ کلیک کنید