معنی مسئله در فرهنگ معین

  معنی کلمه مسئله در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (مَ ئَ لَ یا لِ) [ع. مسأله] (اِ.) حاجت، مطلب. ج. مسایل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  راه حل

  برای پاسخ کلیک کنید