مترادف و متضاد مثلا

  مترادف و متضاد کلمه مثلا واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : به عنوان مثال، به طورمثال، انگار، انگاری.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  0

  مثلا

  عرفان 18 روز قبل
  0

  مخالف کلمه مثلا

  ناشناس 10 ماه قبل
  -2

  خیلی کصکشید

  کسریا

  0
  ناشناس 10 ماه قبل

  کیریا

  برای پاسخ کلیک کنید