مترادف و متضاد متعلق

  مترادف و متضاد کلمه متعلق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : متصل، مرتبط، منتسب، مربوط، خویشاوند، منسوب، وابسته، خویش.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  1

  وابسته

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  نه

  -2
  علی 1 سال قبل

  متصل

  برای پاسخ کلیک کنید