مترادف و متضاد متزلزل

  مترادف و متضاد کلمه متزلزل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سست، نااستوار، ناپایدار (متضاد) استوار، لرزان، لرزنده (متضاد) مستحکو، قویم، دودل، متردد، مردد (متضاد) مصمم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  متزلزل

  برای پاسخ کلیک کنید