مترادف و متضاد مانند

  مترادف و متضاد کلمه مانند واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بسان، تالی، جفت، جور، شبه، شبیه، عدیل، قبیل، قرین، متماثل، مثابه، مثل، مشابه، نظیر، نمونه، همال، همانند، همتا، تشبیه، مشابهت.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  خهه 12 ماه قبل
  0

  تتافعهااللبععاااااتت

  0
  بی ادب ها 9 روز قبل

  مخالف مانند چه میشود

  برای پاسخ کلیک کنید