مترادف و متضاد مانع

  مترادف و متضاد کلمه مانع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بازدارنده، جلوگیر، رادع، مخل، مزاحم، بند، سد، حاجز، حایل، عایق، محظور، محذوریت، مشکل، ایراد.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  متضاد مانع چیه

  0
  ستاره 2 ماه قبل

  متضاد مانع میشه دعوت

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  معنی مانع سد جلوگیری

  0
  ستاره 2 ماه قبل

  متضاد مانع میشه دعوت

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  مخالف نخستین

  0
  ستاره 2 ماه قبل

  آخرین

  1
  ناشناس 5 ماه قبل

  آخرین

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  متضاد‌مانع

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  من‌

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  لطفاً جواب رو بدید مخالف مانع

  برای پاسخ کلیک کنید