معنی ماجورین در فرهنگ هوشیار

  معنی کلمه ماجورین در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (تک: ماجور) مزد یافتگان (اسم) جمع ماجور در حالت نصبی و جری (در فارسی مراعات این قاعده نکنند) .

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ماجورین 10 روز قبل
  0

  ماجورین

  نیلو 4 ماه قبل
  0

  ماجورین یعنی چی

  نیلو 4 ماه قبل
  -1

  مامورین یعنی چی

  لیلی 12 ماه قبل
  0

  اجرک عندالحسین

  برای پاسخ کلیک کنید