تعبیر خواب لیسیدن

  تعبیر خواب دیدن لیسیدن چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : یک سگ شما را می لیسد: شانس و موفقیت یک سگ دیگران را می لیسد: یک دوره خوب شروع می شود یک بچه شما را می لیسد: از پس مشکلات براحتی بر می آئید دیگران شما را می لیسند: خوشبختی یک اسب دست شما را می لیسد: روابط عشقی شما در خطراست - کتاب سرزمین رویاها.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شهپر 13 روز قبل
  0

  با سلام خواب دیدم مرد غریبه ای با زبان زیر بازوی راستم را با زبان لیس زد

  0
  شهپر 13 روز قبل

  سلام عرض کردم خواب دیدم مرد غریبه ای که نمی شناختم زیر بازوی راستم را لیس زد!!!!

  برای پاسخ کلیک کنید