معنی لکن در فرهنگ فارسی

  معنی کلمه لکن در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : لِکنَّ، لِکن، اما، ولی، از حروف مشبهه بالفعل است که ناصب اسم و رافع خبر می باشد اصل آن لاکِنَّ بوده که الفِ «لا» در تحریر حذف شده است.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  لکن چه نوع فعلی است

  برای پاسخ کلیک کنید