معنی لبریز در فرهنگ معین

    معنی کلمه لبریز در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : (لَ) (ص.) لبالب، پر.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای پاسخ کلیک کنید