مترادف و متضاد لبخند

  مترادف و متضاد کلمه لبخند واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تبسم، خنده، شکرخند، شکرخنده.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  F 13 روز قبل
  1

  متضاد لبخند

  پرتحخار 28 روز قبل
  0

  متضاد لبخند

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  مخالف لبخند

  لبخند 3 ماه قبل
  0

  لبخند متضادش

  احسان 4 ماه قبل
  1

  اهل

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مخالف لبخند :خم

  هم خانواده لبخند :خنده

  نازنین زهرا امینی 5 ماه قبل
  -2

  مترادف لبخند : خنده

  متضاد لبخند : گریه

  هم خانواده لبخند: خنده وخندان

  🌹🌹🌹

  ناشناس 6 ماه قبل
  -2

  مترادف=شکر خنده- شکر خند

  متضاد=اخم- گریه

  2
  نازنین زهرا امینی 5 ماه قبل

  عزیزم مترادف یعنی معنی چیزی

  -2
  . 6 ماه قبل

  .

  برای پاسخ کلیک کنید