معنی قتل عام در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه قتل عام در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : قتل عام. [ق َ ل ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) کشتن دسته جمعی. کشتن جماعت. کشتار دسته جمعی حیوانات از انسان و جز آن. (آنندراج): گلگونه ٔ تو خونی صد باغ وگلشن است گردید قتل عام که رنگ تو آل شد محسن تأثیر (از آنندراج).

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ۹۹۹ 17 روز قبل
  1

  هم معنی قتل عام

  برای پاسخ کلیک کنید