مترادف و متضاد قبیح

  مترادف و متضاد کلمه قبیح واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بد، خبیث، رکیک، زشت، سخیف، سوء، کریه، مستهجن، مکروه، ناپسند، نامستحسن، ننگین (متضاد) مستحسن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  1منفی

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  یهبتز

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  ب عربي

  ناشناس 1 سال قبل
  -1

  متضاد

  قبیح 1 سال قبل
  0

  متضاد

  برای پاسخ کلیک کنید