معنی فیوح در فرهنگ هوشیار

  معنی کلمه فیوح در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ‎ پر گیاهی، فراخسالی، ارزانی، فراخی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 17 روز قبل
  -1

  معنی فیوح

  برای پاسخ کلیک کنید