معنی فضل در فرهنگ فارسی

  معنی کلمه فضل در فرهنگ آزاد فارسی مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : فَضل، غیر از معانی مصدری، احسان، نیکی، بخشش، کمال، بقیه و زیادی، مازاد (جمع: فُضُول), فَضل، عطای بلا استحقاق، عطای فوق استحقاق (از صفات الهی است)، ایضاً حکمت و علم, فَضل، (فَضَلَ و فَضُلَ، یَفضُل) با فضیلت بودن، زیاد و اضافه بودن، باقی ماندن و زیاد آمدن، برتر بودن در فضل.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  نیکی 2 ماه قبل
  0

  نیکی، بخشش، احسان

  ججحخخ 2 ماه قبل
  0

  نتنپ

  ججحخخ 2 ماه قبل
  0

  هم معنیفضل

  H 6 ماه قبل
  0

  بخشش ، نیکو

  هلیا 6 ماه قبل
  0

  بخشش ، نیکویی

  هلیا 6 ماه قبل
  -1

  بخشش ، نیکی

  برای پاسخ کلیک کنید