مترادف و متضاد فرق

  مترادف و متضاد کلمه فرق واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تارک، هباک، چکاد، راس، سر، کله، اختلاف، امتیاز، تباین، تفاوت، تمایز، توفیر، قله، نوک.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فرق 2 ماه قبل
  0

  متضاد فرق

  0
  ناشناس 14 روز قبل

  متضاد فرق

  0
  فرق 2 ماه قبل

  متضاد فرق

  فاطمه 3 ماه قبل
  -1

  بله

  عطایی آراسته 4 ماه قبل
  0

  مترادف فرق می شود تفاوت و اختلاف

  پس متضاد فرق می شود شباهت

  هم خانواده ی فرق هم می شود متفرق

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  تفاوت

  0
  فاطمه 3 ماه قبل

  فرق

  برای پاسخ کلیک کنید