مترادف و متضاد فرتوت

  مترادف و متضاد کلمه فرتوت واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ازکارافتاده، بی‌حال، پیر، سالخورده، فرسوده، کهنسال، مسن، معمر (متضاد) برنا.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فاطمه 2 ماه قبل
  0

  عاقل ، دیوانه

  اریا 2 ماه قبل
  0

  مخلف پیر

  0
  اریا 2 ماه قبل

  مخالف پیر

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  گناه

  ت ستلنعخزک ط 1 سال قبل
  0

  بی عمر

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  معنی جوان

  ناشناس 1 سال قبل
  1

  نه

  ملوس 1 سال قبل
  0

  نه من این چیزی که میخواستم نداشت

  رها 2 سال قبل
  0

  فرتوت یعنی پیر ، مخالفش جوان

  برای پاسخ کلیک کنید