مترادف و متضاد فارغ

  عسل

  متضاد فارغ مشغول🤭

  اینو ما از شما میخواستیم نه شما از ما 😪

  این چه وضعشه🥲

  آرمیتا طالبی

  سلام من میگممتضاد شما مترادف دست من میدی

  این چه وضعش هست آخه

  دیانا رحیمی

  واقعا این چه وضعشه ما خودمون دنبال متضادشیم بعد شما از ماها میخواید

  خدای من^o^

  مترادف و متضاد کلمه فارغ واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آزاد، آسوده، خلاص، راحت، رها، شاد، فارغ‌البال، نجات، پرداخته، سترده، بی‌خبر، بی‌نیاز، مستغنی، تهی، خالی، زائو، زاییده.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  hana 11 روز قبل
  1

  معنی: آزاد یا آسوده

  عسل 16 روز قبل
  4

  متضاد فارغ مشغول🤭

  اینو ما از شما میخواستیم نه شما از ما 😪

  این چه وضعشه🥲

  عسل 16 روز قبل
  -1

  متضاد فارغ و مترادف فارغ

  آریا 25 روز قبل
  0

  مخالف فارغ چیست

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  حناه

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  متضاد فارغ میشه زاییده

  بردیا 1 ماه قبل
  2

  مقگیگیس

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  همیشه ما درخواست متضاد داریم ولی......اوف

  آرمیتا طالبی 1 سال قبل
  3

  سلام من میگممتضاد شما مترادف دست من میدی

  این چه وضعش هست آخه

  3
  دیانا رحیمی 3 ماه قبل

  واقعا این چه وضعشه ما خودمون دنبال متضادشیم بعد شما از ماها میخواید

  خدای من^o^

  طاها. 1 سال قبل
  2

  میشه ازلد

  مریم 1 سال قبل
  0

  زندانی

  حسین 2 سال قبل
  1

  هم خانواده ستم ستمگر وهم خانواده حق حقوق

  -1
  ازاد 1 سال قبل

  هم خانواده ی ستمگر یعنی ستمکار

  همه خانواده. حق یعنی حقیقت

  اکبر 2 سال قبل
  0

  مترادف آزاد
  کخالف زندانی

  ناشناس 2 سال قبل
  -1

  مترادف آزاد
  کخالف زندانی

  0
  ازاد 1 سال قبل

  مخالف زندانی یعنی ازاد

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  سبکبال، سبکبال
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. تیزپر، تیز پرواز، سبکپر ۲. راحت، آسوده، فارغ البال، فارغ، سبکبار

  آزاده
  واژگان مترادف و متضاد
  آزاد، حر، رها، شریف، فارغ، فتا، مختار، وارسته ≠ بنده، عبد

  پرداخته
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. اداشده، تادیهشده ۲. صاف، صیقلی ۳. فارغ ۴. آراسته، آماده، مزین، منظم، مهیا

  خلاص
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آزاد، آسوده، رها، فارغ، مرخص، مستخلص، ول ≠ اسیر، گرفتار، درگیر ۲. رهایی، نجات، استخلاص

  راحت
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آرام، آسوده، ساکت، فارغ، فارغالبال، فارغبال ۲. آسایش، آسودگی، استراحت، سلامت، عیش، فراغ ≠ ناراحت، مشقت

  فارغالبال
  واژگان مترادف و متضاد
  آزاد، آسوده، بیتشویش، بیدغدغه، آسودهدل، آسودهخاطر، خاطرجمع، راحت، رها، فارغ، مرفه ≠ مضطرب

  آزاد
  واژگان مترادف و متضاد
  آزاده، حر، خلاص، رها، سبکبار، فارغ، مخیر، مختار، مرخص، مستقل، مستخلص، وارسته، ول ≠ اسیر، برده، بنده، غیرمستقل، گرفتار

  رها
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آزاد، خلاص، فارغ، مرخص، مستخلص، وارسته ۲. بیبند ۳. پراکنده، پرت، ترک، متروک، واگذار، ول، ولو ۴. یله

  شاد
  واژگان مترادف و متضاد
  بانشاط، بشاش، خرم، خشنود، خندان، خوش، خوشحال، خوشدل، خوشوقت، زندهدل، سردماغ، شادمان، شنگول، فارغ، مبتهج، محظوظ، مسرور، مشعوف ≠ اندوهگین، مغموم

  آسوده
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. آرام، راحت ۲. خاطرجمع، فارغ ۳. بیخیال، فارغالبال، فارغبال ۴. مرفه ۵. خلاص، سبکبار ۶. بیحرکت، ساکن ۷. آرمیده ۸. مرده ۹. مدفون


  خالی
  واژگان مترادف و متضاد
  ۱. پوچ، پوک، تهی ≠ پر، سرشار ۲. تخلیه ۳. آزاد، رها ≠ اشغال ۴. بیسکنه ۵. بلاتصدی، بلامتصدی ۶. بری، عاری، فارغ ۷. صرف، محض ۸. خلوت، خلوتگاه ≠ شلوغ

  -1
  مائده 1 ماه قبل

  سلام خیلی ممنونم از جوابتون

  بچه ها متضاد ها اینجان

  خیلی کمکم کرد🌹💐💐🌹💐🌹

  -1
  ه 1 ماه قبل

  چقد طولانی

  1
  سید صدالدین نظام الحسینی 2 سال قبل

  سید صدالدین نظام الحسینی

  برای پاسخ کلیک کنید