معنی غوطه خوردن در فرهنگ معین

  معنی کلمه غوطه خوردن در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سر در آب فرو بردن، غرق شدن. [خوانش: (~. خُ دَ) [ع - فا.] (مص ل.)].

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  اسما امیری 15 روز قبل
  0

  غوطه

  مهارت

  بوستان

  نهان

  ناگوار

  کشمکش

  یزدان

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  غوزه

  برای پاسخ کلیک کنید