مترادف و متضاد غلام

  محمد معین

  متضاد مالک،ارباب هم معنی نوکر، خدمتکار

  مترادف و متضاد کلمه غلام واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : جوان، طفل، فرزند، بنده، چاکر، خادم، خدمتکار، زرخرید، عبد، مستخدم، مملوک، نوکر، غلمان (متضاد) ارباب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شنیا 2 ماه قبل
  1

  من می‌خواهم مخالف غلام را بدانم

  اسیه 2 سال قبل
  -2

  من میخوام مخالف غلام چیست

  0
  ناشناس 6 ماه قبل

  منم

  محمد معین 2 سال قبل
  5

  متضاد مالک،ارباب هم معنی نوکر، خدمتکار

  برای پاسخ کلیک کنید