معنی غلات در فرهنگ هوشیار

  معنی کلمه غلات در فرهنگ هوشیار مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (تک: غالی) گزافندگان (تک: غله) چاش ها جورتاکان شاماخ (اسم) جمع غله درآمدها از حبوب و نقود و جز آن، دسته ای از گیاهان تیره گندمیان که دانه های برخی از آنها را آرد کنند و بمصرف رسانند مانند گندم و برخی را آرد نکرده مصرف کنند مانند برنج ذرت و برخی هم بیشتر به مصرف خوراک دام ها و طیور می رسد مانند جو و چاودار و ارزن، دانه گیاهان دسته غلات بالاخص به نام غلات خوانده می شود مانند گندم و ارزن و ذرت و جو و برنج و چاودار و جو و ترشک و غیره. (صفت) جمع غالی، از حد در گذشتگان، کسانی که در عقاید مذهبی غلو کنند و از حد در گذرند: علی اللهیه از غلاتند. ما حصل زمین، مانند جو، گندم، برنج و غیره.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  کیان 11 روز قبل
  0

  غله میشه چاودار

  ناشناس 25 روز قبل
  0

  از غلات هم خانواده گندم

  ناشناس 25 روز قبل
  1

  اوغلات هم خانواده گندم

  ناشناس 25 روز قبل
  1

  غلات ازخانواده گندم

  ناشناس 25 روز قبل
  0

  غلات شبیه گندم

  برای پاسخ کلیک کنید