مترادف و متضاد غاز

  مترادف و متضاد کلمه غاز واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : پشیز، شاهی، صنار، قاز، خار، شوک، پاره، ژنده، چاک، شکاف.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  شیوا 18 روز قبل
  0

  مخالف غاز

  شیوا 18 روز قبل
  0

  مخالف غاز

  برای پاسخ کلیک کنید