مترادف و متضاد عمل

  مترادف و متضاد کلمه عمل واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : ادا، ارتکاب، اقدام، پیشه، حرفه، رفتار، شغل، فعل، کار، کردار، وظیفه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 1 ماه قبل
  -1

  عمل نکردن

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  عمل

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  عمل

  برای پاسخ کلیک کنید