معنی ضرب المثل علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. (... دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست) [سعدی]

  ناشناس

  لطفا ادامه ان رادر بیرید

  معنی و مفهوم ضرب المثل علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد. (... دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست) [سعدی] دریافت و درک یعنی چه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : از ضرب المثل های شیرین فارسی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 11 روز قبل
  -1

  علاج واقعه پیش از وقوع بایدکردریغ سود ندارد چو رفت کار از دست

  ناشناس 16 روز قبل
  3

  لطفا ادامه ان رادر بیرید

  برای پاسخ کلیک کنید