مترادف و متضاد عظیم

  ناشناس

  ما متضاد می خوایم نه معنی 😡😡🤬

  مترادف و متضاد کلمه عظیم واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بزرگ، جلیل، خطیر، عظمی، کبیر، کلان، معظم، مهم (متضاد) کوچک، نهمار.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  عظیم 19 روز قبل
  -1

  مخالف عظیم

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  میخواستم

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  کوچک بزرگ

  ناشناس 7 ماه قبل
  3

  ما متضاد می خوایم نه معنی 😡😡🤬

  جواد 2 سال قبل
  1

  مترادف ومتضاد عظیم چی میشه

  0
  بزرگ میشود عزیزم 12 ماه قبل

  بزرگ میشود عزیزم

  ناشناس 2 سال قبل
  1

  مترادف کلمه عظیم :بزرگ

  برای پاسخ کلیک کنید