مترادف و متضاد طبع

  مترادف و متضاد کلمه طبع واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : چاپ، نشر، خو، سرشت، شیمه، منش، نهاد، ذوق، قریحه، شاعری، تمایل، گرایش، رغبت، میل، قریحه، استعداد، طبیعت، مزاج، ذائقه، رغبت، میل، هریک از چهار عنصر اصلی 01 هریک از چهارخلط اصلی، اخلاط چهارگانه، سلیقه، پسند.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 15 روز قبل
  0

  چوم

  برای پاسخ کلیک کنید