معنی صدای زیر در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه صدای زیر در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : صدای زیر. [ص َ / ص ِ ی ِ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) رجوع به زیر شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رمضان 20 روز قبل
  0

  صدای نازک مقابل صدا بم

  برای پاسخ کلیک کنید