مترادف و متضاد شکسته

  مترادف و متضاد کلمه شکسته واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : خرد، ریز، گسسته، مکسر، منکسر، پیر، ضعیف، ناتوان (متضاد) سالم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ق 17 روز قبل
  0

  ق

  برای پاسخ کلیک کنید