مترادف و متضاد شهربانو

  رحیمی

  متضادسبک

  ناشناس

  متضاد سبک

  مارال

  مخالف آشنا

  مترادف و متضاد کلمه شهربانو واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بیگم، شهبانو، ملکه.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 2 روز قبل
  0

  ود

  ناشناس 2 روز قبل
  0

  تاا

  زهرا 2 روز قبل
  0

  بیگانه

  ستایش 14 روز قبل
  0

  سنگین

  خاطره 1 ماه قبل
  0

  مخالف آشنا میشه بیگانه

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  جاده

  ناشناس 3 ماه قبل
  1

  متضاد سبک

  فتح الله 3 ماه قبل
  -1

  متضاد سبک

  هل 4 ماه قبل
  0

  نمیدونم

  شما 4 ماه قبل
  -1

  متضاد سبک در بازی شهربانو

  ناشناس 4 ماه قبل
  2

  سلام جواب متضاد سبک چه میشود

  ناشناس 5 ماه قبل
  2

  مخالف دایمی

  رحیمی 5 ماه قبل
  6

  متضادسبک

  5
  ناشناس 4 ماه قبل

  متضاد سبک

  ناشناس 6 ماه قبل
  -2

  مخالف دفاع چی می شه

  0
  غزل 3 ماه قبل

  مخالف دفاع میشه حمله

  -1
  ناشناس 6 ماه قبل

  مخالف دفاع چی می شه

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  مخالف دفاع

  مارال 7 ماه قبل
  4

  مخالف آشنا

  ریحانه 7 ماه قبل
  2

  جواب می شه سنگین

  ناشناس 9 ماه قبل
  0

  ج

  برای پاسخ کلیک کنید