مترادف و متضاد شبیه

  الھام

  😐😐😐😐

  مترادف و متضاد کلمه شبیه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تالی، جور، عوض، قبیل، قرین، کفو، ماننده، مانسته، مانند، متشابه، متماثل، مثل، مشابه، نظیر، نمونه، هماننده، همانند، همسان، تعزیه، نمایش (متضاد) متضاد، مختلف.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مومو یائوروزو 4 ماه قبل
  0

  چرا جواب نداره

  0
  محیا علیپور 2 ماه قبل

  خرم نمیدونی

  لولو 4 ماه قبل
  2

  شبیه :متفاوت

  مراد 5 ماه قبل
  0

  مترادف شبیه

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  کیتکیتسحیتسحتست

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  مخالف واژه شبیه

  رضا 6 ماه قبل
  0

  شبیه

  متضاد:متضاد‌،مخالف

  مترادف:مانند‌جور‌

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  نمیدونم

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  متضاد شبیه؟

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  زشت

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  نه من هم آمده بودم که بدونم😔😔😔

  محمدرضا 6 ماه قبل
  0

  جواب مانند

  0
  همشکل 1 ماه قبل

  هم شکل یعنی مانند

  الھام 6 ماه قبل
  0

  😐😐😐

  الھام 6 ماه قبل
  3

  😐😐😐😐

  محسن 6 ماه قبل
  1

  مانند

  محسن 6 ماه قبل
  1

  مانند

  Ata movahed 6 ماه قبل
  1

  میشه تفاوت یا مختلف

  برای پاسخ کلیک کنید