تعبیر خواب سورةُ فصلّت

  تعبیر خواب دیدن سورةُ فصلّت چیست ابن سیرین امام صادق مطیعی تهرانی از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اگر در خواب بیند که سوره مصابیح می خواند، دلیل است از عذاب آخرت بردهد. - محمد بن سیرین, عمرش دراز شود. - امام جعفر صادق علیه السلام.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ادری 16 روز قبل
  0

  خواب دیدم میخام سوره فصلت بخونم ولی کسی از قبل پاره کرده

  ناشناس 16 روز قبل
  0

  خواب دیدم میخام سوره فصلت بخونم ولی کسی از قبل پاره کرده

  برای پاسخ کلیک کنید