مترادف و متضاد سود

  علی

  پاپیروس_اسید استیک_شانتاژ _خدا قوت_زیان

  مترادف و متضاد کلمه سود واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : استفاده، بهره، دخل، ربح، صرف، صرفه، عایدی، فایده، فرع، مداخل، منفعت، نتیجه، نزول، نفع، محصول، حاصل، ثمره.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  یسنا 11 روز قبل
  1

  زیان

  ناشناس 28 روز قبل
  0

  متضاد سود

  رها 6 ماه قبل
  1

  میشه ضرر

  ناشناس 7 ماه قبل
  0

  سود

  سامان 7 ماه قبل
  0

  کسی که در دوستی صادق است

  سامان 7 ماه قبل
  1

  کسی که دردوستی صادق است

  اددزو 8 ماه قبل
  0

  إنك

  1
  0<(H 8 ماه قبل

  مخالف فايده

  ناروالاتل 9 ماه قبل
  0

  اربلودرلتدرلاود

  علی 10 ماه قبل
  5

  پاپیروس_اسید استیک_شانتاژ _خدا قوت_زیان

  اعضای خانوادهموض 10 ماه قبل
  0

  متضاد سود

  اعضای خانوادهموض 10 ماه قبل
  -2

  متضاد سود

  0
  یسنا 11 روز قبل

  زیان

  اعضای خانوادهموض 10 ماه قبل
  1

  متضاد سود

  متو 10 ماه قبل
  -1

  متضادسود

  فاطیما 10 ماه قبل
  -1

  متضاد سود

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  بی فایده میشه

  متین 1 سال قبل
  0

  بی فایده

  متین 1 سال قبل
  -2

  بیفایده

  برای پاسخ کلیک کنید