مترادف و متضاد سوار

  مترادف و متضاد کلمه سوار واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : راکب، سواره، شوالیه، فارس، مرکب‌نشین (متضاد) پیاده، نصب، مونتاژ، تعبیه، مسلط.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  0

  سیاسی

  ناشناس 14 روز قبل
  0

  ممانی

  علی 1 ماه قبل
  0

  کم

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  اگه شما بلدید به من بگید

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  اخه چرا نمیگید که کجا مخالف یا متضاد

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  دوراهه

  MAHSA 4 ماه قبل
  0

  سوار پیاده

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  خات

  ناشناس 5 ماه قبل
  1

  سلام خبین خدافظ :)

  1
  مهسا هستم حاضر میشه 4 ماه قبل

  تو خیلی بببببببببوبوباقوی ایدقدفاقاقااین میشه

  ناشناس 5 ماه قبل
  0

  مخالف سوار میشه پیاده

  بتبتبدتبدزز 5 ماه قبل
  1

  خفنلننبدبتبتبنبنق

  ناشناس 6 ماه قبل
  0

  مدکدکدگدکد

  0
  بتبتبدتبدزز 5 ماه قبل

  تلبتتبدبدیت

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  پیاده

  مهدی 1 سال قبل
  0

  سواره

  0
  تالار 2 ماه قبل

  تبنلا

  0
  تالار 2 ماه قبل

  تبنلا

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف سوار=پیاده

  برای پاسخ کلیک کنید