مترادف و متضاد سطح

  ر

  مخالف کلمه‌ی سطح

  ناشناس

  عمق

  ناشناس

  مخالف صتح

  ارسلان

  مخالف سطح

  مترادف و متضاد کلمه سطح واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : روی، رویه، بام (متضاد) عمق، مساحت (متضاد) حجم، حد، میزان، جنبه، سیاق، صحن، محوطه، پهنا، گستره، عرصه، پهنه، قشر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 22 ساعت قبل
  0

  روی

  ناشناس 19 روز قبل
  -2

  گود

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  مخالف سطح چیست

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  سلام

  ارسلان 2 ماه قبل
  3

  مخالف سطح

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  سلام

  آزاد 7 ماه قبل
  0

  روی جسم

  ناشناس 11 ماه قبل
  3

  مخالف صتح

  کاربر 11 ماه قبل
  -1

  سلام

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  مخالف سطح چی میشه

  امیرحسین جان نثاری 11 ماه قبل
  0

  سلام

  ریحون گلی 12 ماه قبل
  2

  عمق یا زیر مخالف سطح میشه عزیزانم

  ناشناس 1 سال قبل
  2

  مخالف سطح

  سطح= عمق

  ر 2 سال قبل
  4

  مخالف کلمه‌ی سطح

  4
  ناشناس 1 سال قبل

  عمق

  زیباخاکشور 2 سال قبل
  1

  مخالف کلمه سطح چیست

  -1
  ناشناس 9 ماه قبل

  زیر چون سطح میشه رو و پخالف رو میشه زیر

  برای پاسخ کلیک کنید