مترادف و متضاد سطح

  مترادف و متضاد کلمه سطح واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : روی، رویه، بام (متضاد) عمق، مساحت (متضاد) حجم، حد، میزان، جنبه، سیاق، صحن، محوطه، پهنا، گستره، عرصه، پهنه، قشر.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  آزاد 23 روز قبل
  1

  روی جسم

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  مخالف کلمه سطح

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  مخالف صتح

  مخالف صتح 4 ماه قبل
  -1

  مخالف صتح

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  مخالف صتح

  کاربر 4 ماه قبل
  1

  سلام

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  ببخشید مخالف اسارت چیه

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مخالف سطح چی میشه

  امیرحسین جان نثاری 4 ماه قبل
  0

  سلام

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  خیلی بد

  ریحون گلی 5 ماه قبل
  -1

  عمق یا زیر مخالف سطح میشه عزیزانم

  ناشناس 6 ماه قبل
  1

  مخالف سطح

  سطح= عمق

  ر 1 سال قبل
  2

  مخالف کلمه‌ی سطح

  0
  ناشناس 6 ماه قبل

  عمق

  زیباخاکشور 1 سال قبل
  0

  مخالف کلمه سطح چیست

  1
  ناشناس 2 ماه قبل

  زیر چون سطح میشه رو و پخالف رو میشه زیر

  سهیلا 1 سال قبل
  -1

  سطح

  1
  ناشناس 2 ماه قبل

  زیر

  0
  سطحی 1 سال قبل

  عالی

  برای پاسخ کلیک کنید