معنی سر دواندن در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه سر دواندن در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : سر دواندن. [س َ دَ دَ] (مص مرکب) با کسی امروز و فرداکردن. به تأخیر انداختن. به دفعالوقت با او گذرانیدن. سر گردانیدن. با وعده ٔ دروغ کسی را معطل کردن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مریم 23 روز قبل
  0

  گربه رقصانی

  برای پاسخ کلیک کنید