سرد و گرم چشیده در حل جدول جواب

  مریم

  گرگ باران دیده

  جواب و پاسخ سرد و گرم چشیده در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کنایه از فرد سختی دیده و با تجربه, مثل فردی که سختی دیده و تجربه اندوخته.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ستاره 14 روز قبل
  0

  دنیا دیده

  ناشناس 19 روز قبل
  -1

  دنیا دیده وسختی های روز گار راتحمل کرده

  حسن کریمی 1 ماه قبل
  1

  جواب چیست

  ابوالقاسم رخشانی 2 ماه قبل
  -1

  دنیا دیده

  ابوالقاسم رخشانی 2 ماه قبل
  -1

  دنیا دیده،جهان دیده

  ناشناس 2 ماه قبل
  -2

  جوابش چی پیشه

  ناشناس 2 ماه قبل
  1

  ــسردو گرم روزگار چشیده

  مریم 2 ماه قبل
  5

  گرگ باران دیده

  مریم 2 ماه قبل
  1

  گرگ باران دیده

  برای پاسخ کلیک کنید