سرد و گرم چشیده در حل جدول جواب

  مریم

  گرگ باران دیده

  ناشناس

  ــسردو گرم روزگار چشیده

  زینب

  اشتباهی به جای ر تو جدول ل زده

  گرگ بالان دیده😐

  ناشناس

  گرگ بالان دیده

  جواب و پاسخ سرد و گرم چشیده در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : کنایه از فرد سختی دیده و با تجربه, مثل فردی که سختی دیده و تجربه اندوخته.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  کنایه از فرد سختی دیده

  اسما 1 ماه قبل
  -1

  با عرض سلام خدمت شما عزیزان.

  منظور از سرد و گرم چشیده یعنی هر فردی

  سختی و راحتی رو کشیده

  ناشناس 7 ماه قبل
  1

  اصطلاحی که برای اشاره به کسی که سردوگرم

  Ma 8 ماه قبل
  -2

  سرد و روزگار چشیده

  ناشناس 8 ماه قبل
  3

  گرگ بالان دیده

  -1
  ناشناس 4 ماه قبل

  بالان چیه دیگه همیشه فکر میکردم بارانه

  منمتتدا 8 ماه قبل
  -1

  چشم و گوش بسته

  مست 9 ماه قبل
  0

  اشتباهات خیلی داره این بازی

  0
  فریناز حیاتی 3 ماه قبل

  گرگ بالان دیده درسته بالان یعنی دام تله

  رل 9 ماه قبل
  -2

  رد

  مینا 10 ماه قبل
  -1

  گرگ بالان دیده

  زینب 10 ماه قبل
  3

  اشتباهی به جای ر تو جدول ل زده

  گرگ بالان دیده😐

  1
  فریناز حیاتی 3 ماه قبل

  نخیر همون بالان درسته .ینی دام تله

  -2
  ف درستش باران هست 8 ماه قبل

  ببخشید

  درستش بالان دیده هست

  1
  ف درستش باران هست 8 ماه قبل

  درستش باران هست

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  اصطلاح که برای اشاره به کسب که سردوگرم روزگار را چشیده است به کار می برند

  ناشناس 10 ماه قبل
  2

  لصطلاح که برای اشاره به کسی که سرد وگرم روزگار را چشیده است به کار می برند

  ش 10 ماه قبل
  1

  گرگ بالان دیده

  مینا 10 ماه قبل
  0

  گرگ بالان دیده درسته ن باران دیده

  مینا 10 ماه قبل
  0

  گرگ بالان دیده ....باران دیده اشتباه

  ناشناس 10 ماه قبل
  0

  کنایه از کسی که سرد گرمی روزگار کشیده باشد

  ناشناس 11 ماه قبل
  -1

  سردوگرم روزگار

  ستاره 11 ماه قبل
  -1

  دنیا دیده

  ناشناس 11 ماه قبل
  -2

  دنیا دیده وسختی های روز گار راتحمل کرده

  حسن کریمی 12 ماه قبل
  -1

  جواب چیست

  -1
  گرگ بالان دیده 11 ماه قبل

  گرگ بالان دیده

  ابوالقاسم رخشانی 1 سال قبل
  -2

  دنیا دیده

  ابوالقاسم رخشانی 1 سال قبل
  -1

  دنیا دیده،جهان دیده

  ناشناس 1 سال قبل
  4

  ــسردو گرم روزگار چشیده

  مریم 1 سال قبل
  5

  گرگ باران دیده

  مریم 1 سال قبل
  0

  گرگ باران دیده

  برای پاسخ کلیک کنید