مترادف و متضاد ساکن

  متحرک

  متحرک

  حقن

  هیچی بلد نیستم وا

  درسا

  چیزی بلد نیستم

  مترادف و متضاد کلمه ساکن واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : اهل، باشنده، سکنه، ماندگار، متوطن، مستقر، مقیم، آرام، آرمیده، بی‌جنبش، بی‌حرکت، راکد، غیرمتحرک، ثابت، مجزوم.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  ناآرام

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  التلدادرد

  روشا 6 ماه قبل
  1

  متضاد یا همون مخالف ساکن میشه فعال

  ناشناس 11 ماه قبل
  2

  معنی غیر متحرک

  متضاد متحرک

  به تو چه 11 ماه قبل
  0

  بی خانمان

  0
  درسته 11 ماه قبل

  درسته @ به تو چه

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف (متضاد) کلمه ساکن : فعال

  1
  هستی 11 ماه قبل

  وای ممنون که گفتی دمت گرم

  امیر 2 سال قبل
  -1

  ابرام:پافشاری کردن در کاری

  باخاک یکسان کرد:همه چیز را نابود کرد

  پاگرفت:استوار و پابرجاشد

  تابناک: روشن و درخشنده

  جارچیان :کسانی که در روزگار گذشته خبر های مهم را با صدا ی بلند به اطلاع مردم می رسانند

  نمیدونم 2 سال قبل
  1

  نمیدونم

  ناشناس 2 سال قبل
  0

  نمیدونم

  ... 2 سال قبل
  0

  .

  درسا 2 سال قبل
  3

  چیزی بلد نیستم

  حقن 2 سال قبل
  3

  هیچی بلد نیستم وا

  ناشناس 2 سال قبل
  2

  متضاد کلمه ساکن

  0
  بله 11 ماه قبل

  اره

  1
  امیر 2 سال قبل

  درسته

  4
  متحرک 2 سال قبل

  متحرک

  1
  قی 2 سال قبل

  ببیی

  برای پاسخ کلیک کنید