معنی زبان پارسی قدی... در لغت نامه دهخدا

  معنی کلمه زبان پارسی قدی... در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زبان پارسی قدیم. [زَ ن ِی ِ ق َ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب) زبان فرس قدیم. فرس هخامنشی. پارسی باستان. رجوع به پارسی باستان شود.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناسپارسی یا فارسی چی معنا 14 روز قبل
  0

  معنی پارسی یافارسی

  ناشناس 14 روز قبل
  0

  معنی فارسی یاپارسی

  ناشناس 14 روز قبل
  -1

  معنی پارسی یا فارسی

  برای پاسخ کلیک کنید