مترادف و متضاد زادگاه

  مترادف و متضاد کلمه زادگاه واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : زادبوم، مسقطالراس، مولد، میهن، وطن.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  فائزه 3 ماه قبل
  1

  زادگاه

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  مخالف‌رادگاه

  موسی 4 ماه قبل
  0

  مخالف زادگاه

  0
  مخالف زادگاہ 13 روز قبل

  مخالف زادگاہ

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  مخالف زادگاه

  -1
  ناشناس 13 روز قبل

  مخالف زادگاہ

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  عالی

  برای پاسخ کلیک کنید