مترادف و متضاد راحتی

  مترادف و متضاد کلمه راحتی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آرامش، آرمیدگی، آسایش، آسودگی، خاطرجمعی، رفاه (متضاد) تعب، ناراحتی.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  معصومه 2 ماه قبل
  0

  نمیدونم

  آرزو 2 ماه قبل
  1

  مخالف راحتی.: میشه سختی

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  متضاد راحتی

  ناشناس 2 ماه قبل
  0

  راحتی

  مانیا 8 ماه قبل
  0

  راحت

  مانیا 8 ماه قبل
  0

  راحت

  ناشناس 8 ماه قبل
  -1

  راحت

  برای پاسخ کلیک کنید