مترادف و متضاد دیشب

  رویا

  مخالف دیشب

  رویا

  مخالف دیشب چ میشود

  مترادف و متضاد کلمه دیشب واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : دوش، دوشین، دوشینه (متضاد) امشب.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  مخالف کلمه امشب 9 روز قبل
  0

  مخالف امشب چیست

  ناشناس 21 روز قبل
  0

  متضاددیشب

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  امشب

  رویا 1 سال قبل
  3

  مخالف دیشب چ میشود

  ناشناس 1 سال قبل
  0

  مخالف دیشب

  4
  رویا 1 سال قبل

  مخالف دیشب

  برای پاسخ کلیک کنید