مترادف و متضاد دوست

  مترادف و متضاد کلمه دوست واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : آشنا، حبیب، خلیل، دمساز، دوستدار، رفیق، صحابه، صدوق، صدیق، محب، محبوب، محبوبه، مصاحب، معاشر، معشوق، ولی، همراه، همنشین، یار (متضاد) دشمن، عدو.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 9 روز قبل
  0

  مخالف کلمات زیر چیست؟

  دوستان

  قهر

  اولین

  ثنا 14 روز قبل
  0

  شجاع: ترسو

  سید امیرحسین سلیمی 1 ماه قبل
  1

  دوست/دشمن

  ملیسا 2 ماه قبل
  -1

  متضاد دوسد چیست؟

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  دوست صمیمی که تکیه گاه توی؟؟

  ...کسی میدونه

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  اگر بلد

  ناشناس 4 ماه قبل
  -2

  سلام

  ناشناس 4 ماه قبل
  -1

  متضاد کلمه دوستی

  -1
  نا دوست 26 روز قبل

  نا دوست

  برای پاسخ کلیک کنید