معنی دودولی در لغت نامه دهخدا

    معنی کلمه دودولی در لغت نامه دهخدا مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : دودولی. (اِ) دودول. دول. در زبان کودکان شرم پسربچه. (یادداشت مؤلف). رجوع به دول و دودول شود.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای پاسخ کلیک کنید