در زبان فارسی بکار بردن واژه ای بجای واژه دیگر را گویند

  آرزو

  مجاز

  جواب در زبان فارسی بکار بردن واژه ای بجای واژه دیگر را گویند پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : مجاز.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  سارا 14 روز قبل
  0

  مجاز

  سارا 14 روز قبل
  0

  مجاز

  کیو 3 ماه قبل
  0

  ‌سک

  مبینا کیارش 3 ماه قبل
  1

  جواب مرحله ۲۶۶

  خفاش

  اسیا

  مجاز

  روبات

  عینک

  ناشناس 3 ماه قبل
  0

  مجاز

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  در زبان فارسی از وازیره ای ب جای واژیره

  خواص 4 ماه قبل
  2

  در زبان فارسی

  آرزو 4 ماه قبل
  3

  مجاز

  زیبا 4 ماه قبل
  1

  مجاز

  مهدی 4 ماه قبل
  0

  در زبان فارسی بکار بردن واژهای به جای واژه دیگر

  ناشناس 4 ماه قبل
  0

  در زبان فارسی بکار بردن واژهای به جای کلمه دیگر

  برای پاسخ کلیک کنید