درگیری در حل جدول جواب

  ناشناس

  به بحث و درگیری کلامی میان دو نفر

  علی کاظمی

  بگو مگو

  جواب و پاسخ درگیری در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : تنش, جدال, دعوا, زد و خورد, منازعه، دعوا, مرافعه, غائله.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  رستم ریگی 12 روز قبل
  2

  دست بافت

  سوخت و سوز

  امام علی

  کومبزه

  موریانه دلخور

  کلنجار

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  به بحث درگیری میان دو نفر

  ناشناس 15 روز قبل
  1

  برخورد

  ناشناس 15 روز قبل
  0

  برخورد بحث درگیری

  1
  عسل 9 روز قبل

  کلنجار

  ناشناس 23 روز قبل
  0

  بحث وگفتگو میان دو نفر

  به بحث میان دونفر 26 روز قبل
  0

  به بحث میان دو نفر

  3
  علی کاظمی 20 روز قبل

  بگو مگو

  ناشناس 27 روز قبل
  1

  درگیری در حل جدول جواب

  محسن 27 روز قبل
  0

  در جمعی بین یک یا چند نفر بحثی پیش میاید فردی

  یا افرادی با این جمله سعی می کنند به این بحث خاتمه بدهند

  ناشناس 28 روز قبل
  0

  به بحث ودر گیری کلامی میان دونفر گفته می شود

  از 1 ماه قبل
  0

  به بحث ودرگیری

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  بحث

  ناشناس 1 ماه قبل
  0

  درجمعی بین یک یاچند نفر بحثی پیش می اید فردی یا افرادی بااین جمله سعی می کنند به این بحث خاتمه بدهند

  0
  لیلا 1 ماه قبل

  صلوات بفرست

  یاسین 2 ماه قبل
  0

  مرحله ۴۳۰شهربانوخانواربگو مگو عالی جناب جواهرسازی اسانسور بورژوا

  0
  مریم 13 روز قبل

  ممنون، زنده باشی عزیزم

  ناشناس 2 ماه قبل
  -1

  بحث و در گیری کلامی میان دو نفر

  ناشناس 2 ماه قبل
  2

  بگو مگو

  بگومگو 2 ماه قبل
  2

  بگومگو

  ناشناس 3 ماه قبل
  3

  به بحث و درگیری کلامی میان دو نفر

  1
  لیلا 2 ماه قبل

  بگومگو

  ناشناس 3 ماه قبل
  -1

  جواب؟؟؟

  2
  بگومگو 2 ماه قبل

  بگومگو

  برای پاسخ کلیک کنید