دانشمندی که اعلام کرد اجسام در حال سقوط به سمت زمین، سرعت می گیرند

  جواب دانشمندی که اعلام کرد اجسام در حال سقوط به سمت زمین، سرعت می گیرند پرسش پاسخ سوال از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : گالیله.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  جوادی 10 روز قبل
  0

  چای نیات

  روشی برای اشکارم 2 ماه قبل
  0

  دانشمندی که اعلام

  یزدان 4 ماه قبل
  2

  مرحله ۴۲۱

  جاذبه

  گالیله

  سناریو

  آبستن

  طلبکار

  چای

  2
  یزدان 4 ماه قبل

  چای نبات

  غیرانتفاعی

  گل نرگس 4 ماه قبل
  0

  گالیله

  برای پاسخ کلیک کنید