معنی خیز در فرهنگ معین

  معنی کلمه خیز در فرهنگ معین مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : (اِمص.) برخاستن، جستن، جهش، (ص.) بلندی، طاق یا ایوان. [خوانش: (خِ) [په.] (اِ.)].

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  m 13 روز قبل
  0

  معنی واژه کلمه خیز

  چی میشه

  برای پاسخ کلیک کنید