معنی خطیر در فرهنگ عمید

  معنی کلمه خطیر در فرهنگ عمید مفهوم مترادف متضاد هم خانواده مصدر فعل مفرد جمع بن ماضی مضارع مستقبل از سایت جوابگو دریافت کنید.

  جواب کاربران در نظرات پایین سایت

  جواب : بااهمیت، مهم بسیار پرخطر، خطرناک دشوار [قدیمی] ارزشمند، بزرگ، عالی‌مقام.

  میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
  ناشناس 14 روز قبل
  -1

  چرا به آرایشگر هم خطیر می کویند

  برای پاسخ کلیک کنید