مترادف و متضاد خالی

    مترادف و متضاد کلمه خالی واژه مخالف مصدر بن ماضی مضارع مستقبل مفرد و جمع از سایت جوابگو دریافت کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    جواب : پوچ، پوک، تهی (متضاد) پر، سرشار، تخلیه، آزاد، رها (متضاد) اشغال، بی‌سکنه، بلاتصدی، بلامتصدی، بری، عاری، فارغ، صرف، محض، خلوت، خلوتگاه (متضاد) شلوغ.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای پاسخ کلیک کنید